Adatvédelmi szabályzat

Az Aliaxis Hungary SEE Kft. elkötelezett annak érdekében, hogy felelősségteljesen gyűjtse, kezelje ill használja fel a vevők és üzleti partnerek személyes adatait. A jelen Szabályzat tartalmazza, hogy az Önök mely személyes adatát gyűjtjük, használjuk fel illetve kezeljük, és leírja az Önök személyes adatokkal kapcsolatos jogait.

Jelen Szabályzat kizárólag a weboldal portfoliónk révén gyűjtött személyes adatok kezelését tartalmazza (beleértve de nem kizárólagosan www.aliaxis-ui.hu és az aloldalak, a továbbiakban együttesen: “Weboldal”).

Amennyiben kérdése vagy kifogása merül fel személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérem keressen jelen Szabályzat végén található kontaktokon.

 

Tartalom:

 

 1. A gyűjtött személyes információ és az adatgyűjtés célja
 2. Az személyes adatok kezelésének jogi alapja
 3. Az adatok kinek a részére kerülnek továbbításra és a megosztás módja
 4. Adatmegőrzés
 5. Érintettek adatvédelmi jogai
 6. Külföldre kerülhetnek az Ön személyes adatai?
 7. A személyes adatokkal kapcsolatos biztonsági intézkedések
 8. Harmadik fél weboldalára mutató linkek
 9. Az adatkezelési szabályzat változásai
 10. Elérhetőségi adataink
 1. A gyűjtött személyes információ és az adatgyűjtés célja

Automatikusmódon gyűjtött információ

Amikor meglátogatja a weboldalunkat, bizonyos információkat automatikusan gyűjtünk az Ön eszközéről. Egyes országokban, beleértve az Európai Unió országait, ez az információ személyes információnak minősül az adatvédelmi szabályozás alapján.

Az általunk automatikusan gyűjtött információk különösen az alábbiakat tartalmazhatják:

 • IP cím, operációs rendszer, böngésző típusa, böngésző konfiguráció, az internetszolgáltató neve vagy más, a számítógép típusára és az internet kapcsolatra utaló információ, ami alapján azonosítható a weboldalhoz kapcsolódást biztosító eszköze, ami lehetővé teszi az adatcserét Önnel illetve az eszközzel és biztosítja a weboldal megfelelő használatát;
 • annak a weboldalnak az URL és IP címe, ahonnan elérte vagy ahonnan átirányításra került a weboldalunkra, beleértve a dátumot és időpontot;
 • a weboldalunk meglátogatott aloldalak, a weboldalon használt linkek, beleértve a dátumot és időpontot
 • a teljes Uniform Resource Locator (URL) kattintás sorozat, a weboldalra, a weboldalon keresztül és a weboldalról, beleértve a dátumot és időpontot
 • vásárlási adatok, beleértve a nyitott és lezárult tranzakcióka;
 • keresési kifejezések és
 • a weboldalon megtekintett vagy keresett szolgáltatások/ termékek.

Ezeknek az információknak a gyűjtése lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megismerjük a weboldalunk látogatóit, honnan jöttek, milyen a weboldalunkon található tartalom vagy termék érdekli őket. Ezt az információt belső elemzési célokra használjuk, illetve arra, hogy javítsuk weboldalunk minőségét és hasznosságát a látogatók számára.

Ezen információk némelyikét sütik, webes adatgyűjtő jelek, egyedi azonosítók vagy más hasonló technológiák segítségével gyűjtünk és tárolunk, (ami tartalmazhat személyes információt) és aminek a leírása a Süti Adatkezelési Szabályzatban található.

Gyermekek

Elkötelezettek vagyunk a gyermekek személyes adatainak védelmében. A weboldalunk nem gyermekek számára készült és nem gyűjtünk róluk szándékosan személyes információkat.

 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A fentiekben részletezett személyes információk gyűjtésére és kezelésére vonatkozó jogalapunk függ magától a személyes információtól és az adott környezettől, amiben az adatokat gyűjtjük

Mindenesetre, a személyes adatokat rendszerint közvetlenül Öntől szerezzük be, amikor is (i) az adatkezeléshez jogos érdekünk fűződik, ami nem csorbítja az Ön jogait, amikor (ii) a személyes információra az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez van szükségünk, (iii) vagy amikor erre megkaptuk Öntől a felhatalmazást. Személyes adatait különösen az alábbiakban felsorolt célból használjuk:

 • a weboldal adminisztrációja, üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése;
 • a weboldalunk, marketing tevékenységünk, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése, személyre szabása;
 • elemzések és vevőkkel kapcsolatos kutatások, beleértve az általános célú piackutatást vagy vevőszükséglet- és elégedettség felmérést meghatározott témában, értékesítési és forgalmi minták kialakítása, hirdetés hatékonyságának mérése, mindegyik anonim módon, (pl. adatok összesítése révén) vagy egyénenként (amennyiben jogilag megengedett);
 • a kérdéseikre történő válaszadás és az igények kielégítése;
 • statisztikai adatok előállítása a weboldalunk használatáról;
 • belső céljainkra mint menedzsment, kutatás, elemzés, vállalati jelentések és üzleti hatékonyság növelése
 • a vonatkozó törvényeknek, szabályozásnak, bírósági végzéseknek, kormány vagy végrehajtószervek kéréseinek való megfelelés céljából, rendszereink megfelelő működtetése, önmagunk, felhasználóink és vevőink biztonsága, vevő panaszok megoldása érdekében
 • jogi kötelezettségeknek való megfelelés, a weboldal jogszerűtlen használatának megakadályozása, panaszok kezelése, szerződéseink teljesítése és
 • egyéb célból, amelyhez Ön vagy hozzájárult vagy amihez jogunk van a vonatkozó törvények alapján

Amennyiben a személyes adatait új vagy más célra kívánjuk használni, ami eltér az eredeti felhasználási céltól, amihez az adatokat gyűjtöttük vagy kaptuk, tájékoztatni fogjuk Önt és csak abban az esetben használjuk az adatokat az új célra, ha ezt a hatályos jogszabályok megengedik vagy megkövetelik vagy ha Ön ehhez hozzájárult.

Amennyiben kérdése merül fel vagy további információra van szüksége az általunk alkalmazott adatgyűjtés és adatkezelés jogalapjára vonatkozóan, kérjük keressen meg bennünket jelen Szabályzat végén található kontaktokon.

 1. Kivel és hogyan osztjuk meg az Ön személyes adatait

Az Ön személyes adatai – a fentiekben meghatározott célból – a következő típusokba tartozó címzettek részére kerülhetnek átadásra:

 • az Aliaxis Csoportba tartozó vállalatok részére, és
 • a következő partnerek:
 • szolgáltatóink és szállítóink, beleértve azokat, akik a következő szolgáltatásokat végzik számunkra: adatelemzés, weboldal fenntartás, műszaki támogatás, csomagküldő cégek, postai és e-mail szolgáltatók, az ügyfél listát karbantartó cégek, értékesítési és marketing tanácsadók, hitelkártya fizetést és vevőszolgálatot biztosító partnerek
 • szakmai tanácsadók és auditorok,
 • érintett végrehajtó vagy szabályozó szerv, kormányhivatal és/vagy bíróság, és
 • bárki, akit Ön felhatalmazott a személyes adatai kezelésére.

Harmadik fél részére is átadhatjuk az Ön személyes adatait az Aliaxis Csoport átszervezésekor vagy egy vállalatának /divíziójának eladásakor.

 

 1. Személyes adatok megőrzése és megsemmisítése

Az Önről gyűjtött személyes adatokat csak olyan hosszú időtartamig őrizzük, amig ehhez jogszerű üzleti érdekünk fűződik (pl. az Ön által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez vagy a hatályos jogszabályok, adózási és könyvelési követelményeknek való megfeleléshez.)

Amennyiben már nincs jogszerű üzleti érdekünk a személyes adatok kezelésére, a személyes adatokat megsemmisítjük (amennyiben lehetséges és megvalósítható) vagy álnevesítjük azon információk törlésével, helyettesítésével vagy elérhetetlenné tételével, amelyek az azonosítást lehetővé tennék.

 1. Az Ön adatvédelemmel kapcsolatos jogai
 • tájékoztatást kapni arról, hogy az Ön személyes adatait kezeljük-e vagy sem, és amennyiben igen, jogosult személyes adataihoz hozzáférni és/vagy azokról másolatot kapni;
 • helyesbíteni vagy frissíteni a pontatlan vagy hiányos személyes adatokat;
 • kérésére töröljék a személyes adatot;
 • meghatározott jogalap esetén korlátozni a személyes adatok kezelését;
 • kifogásolni a személyes adataik kezelését olyan speciális helyzetekben, amikor az adatkezelés egy vállalat jogos érdeke
 • bármikor elzárkózni a marketingkommunikációnk elől;
 • személyes adataikat átlátható, könnyen hozzáférhető elektronikus formában megkapni, jogosultak továbbá a személyes adatok más adatkezelőhöz történő továbbítására,
 • visszavonni bármikor a hozzájárulásukat, amennyiben a személyes adatok kezelése a hozzájárulásukon alapul. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét és nem érinti azon adatkezelést, amelynek jogalapja független az érintett hozzájárulásától.
 • panaszt benyújtani az adatvédelemben illetékes hatóságnál.

Amennyiben a fenti jogok bármelyikét gyakorolni kívánja, kérjük, forduljon hozzánk jelen Szabályzat végén található kontaktokon.

 

 1. Személyes adatai külföldre kerülhetnek?

Az Aliaxis Csoport világszinten tevékenykedik, ennek eredményeképpen a személyes adatokat másik csoporton belüli vállalatnak vagy harmadik félnek is átadhatjuk, amely más országban található, mint amelyikben a személyes adatot eredetileg gyűjtöttük.

Ilyen esetekben megfelelő biztonsági intézkedéseket hozunk, hogy biztosítsuk a személyes adatok megfelelő szintű védelmét.

Amennyiben európai lakosok személyes adatai kerülnek átadásra az Európai Unión (EU) és az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országba, meghozzuk a szükséges biztonsági intézkedéseket, hogy az adatok megfelelő szintű védelmét biztosítsuk az EU jog szerint, például a személyes adatok címzettjével kötendő szerződéses feltételek közé integráljuk a vonatkozó EU szabványokat.

 1. A személyes adatok védelme

Elkötelezettek vagyunk az érintettek személyes adatainak védelmében. Megfelelő szintű fizikai, műszaki védelmet biztosítunk, illetve folyamatokba integrált intézkedéseket hoztunk az adatok védelmére annak érdekében, hogy megakadályozzuk a jogosulatlan hozzáférést vagy átadást vagy jogellenes adatkezelés bármely formáját.

Kérjük vegye figyelembe, hogy az interneten történő kommunikáció nem biztonságos, kivéve ha titkosítással történik.

 

 1. Harmadik fél weboldalára mutató linkek

Jelen szabályzat nem érvényes harmadik felek weboldalaira, ahova a weboldalukon található linkek mutatnak, vagy akik hirdetnek a weboldalunkon.  Ezen harmadik felek saját adatvédelmi szabályzat alapján működnek, amit javaslunk elolvasni.

 1. A Szabályzat frissítése

Jelen Szabályzat rendszeresen felülvizsgálatra kerülhet frissítés céljából, illetve annak érdekében, hogy megfeleljen a jogi, műszaki és üzleti követelmények változásának.

Jelen szabályzat legutóbbi frissítését a szabályzat fejlécében szereplő “legutoljára frissítve” dátumnál láthatja. A szabályzat frissítését követően a weboldal használatával hozzájárul ezen változtatásokhoz.

 1. Elérhetőségünk

Amennyiben kérdése vagy panasza merül fel az általunk alkalmazott adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük keresse meg bennünket az alábbi elérhetőségen

levelezési cím: Aliaxis Hungary SEE Kft.

2051 Biatorbágy, Budai u. 8.

e-mail: info@aliaxis-ui.hu

Tel: +36 (23) 511-090

Az adatvédelmi tisztviselőt is megkeresheti az alábbi elérhetőségen:

 

Neve: Győry Attila

levelezési cím: Aliaxis Hungary SEE Kft.

2051 Biatorbágy, Budai u. 8.

e-mail: agyory@aliaxis.com

Tel: +36 (23) 511-090